Kagami Shinjuku
glamour escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 22

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Kagami Shinjuku

Description - Kagami Shinjuku glamour escort Tokio

Kagami Shinjuku - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku