Tsukasa Shibuya
super escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 25

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Tsukasa Shibuya

Description - Tsukasa Shibuya super escort Tokio

Tsukasa Shibuya - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku