Manami Shinjuku
diamond escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 23

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Manami Shinjuku

Description - Manami Shinjuku diamond escort Tokio

Manami Shinjuku - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku