Chiharu Shibuya
first escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 23

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Chiharu Shibuya

Description - Chiharu Shibuya first escort Tokio

Chiharu Shibuya - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku