Ruka Shinjuku
premium escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 23

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Ruka Shinjuku

Description - Ruka Shinjuku premium escort Tokio

Ruka Shinjuku - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku