YURIA
premium escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone:

FAX: 21

Email: English/Japanese

Website: http://shinjuku-hentaitokyo.com?media=tns

YURIA

Description - YURIA premium escort Tokio

YURIA - Tokyo Hentai Club - Shinjuku - Ikebukuro