Oto Shibuya
independent escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 24

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Oto Shibuya

Description - Oto Shibuya independent escort Tokio

Oto Shibuya - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku