TSUBAKI
independent escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone:

FAX: 27

Email: English/Japanese

Website: http://shinjuku-hentaitokyo.com?media=tns

TSUBAKI

Description - TSUBAKI independent escort Tokio

TSUBAKI - Tokyo Hentai Club - Shinjuku - Ikebukuro