Yuuri Shibuya
private escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 19

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Yuuri Shibuya

Description - Yuuri Shibuya private escort Tokio

Yuuri Shibuya - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku