Shizuki Ginza
private escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 20

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Shizuki Ginza

Description - Shizuki Ginza private escort Tokio

Shizuki Ginza - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku