Tae Shibuya
luxury escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 21

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Tae Shibuya

Description - Tae Shibuya luxury escort Tokio

Tae Shibuya - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku