Aisa Shibuya
city escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 20

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Aisa Shibuya

Description - Aisa Shibuya city escort Tokio

Aisa Shibuya - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku