Konann Shinjuku
international escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 21

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Konann Shinjuku

Description - Konann Shinjuku international escort Tokio

Konann Shinjuku - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku